Technická správa budov

Při převzetí nové zakázky TESPRANET SERVICES s.r.o. vždy provádí vnitřní audit stávajícíh procesů, aktuálního rozpočtu a dodavatelských cen s cílem zajistit optimální řízení nemovitosti s ohledem na cenu versus kvalita služby.
TESPRANET SERVICES s.r.o. vždy majiteli objektu navrhne a doporučí rozsah služeb, potřebný pro efektivní řízení nemovitosti.

facility management 


Technická správa

 • revizní činnost dle předpisů
  - revize a odborné prohlídky
  - obsluhy vyhrazených zařízení (kotelny, výtahy atd.)
  - denní údržba objektů
 • vedení nemovitosti, pasportizace každého objektu
 • vedení jednotlivých provozů dle provozního rozpočtu
 • sledování záručních lhůt
 • přebírky a přejímky objektů a technologií v souladu s platnými právními předpisy
 • a v souladu s nájemními smlouvami, včetně závěrečných protokolů
 • uvedení do provozu
 • vyřazení z provozu
 • poruchová a havarijní služba
 • pohotovost 24/7/365
 • zajištění činnosti energetika
 • optimalizace nákladů
 • vedení provozní dokumentace
 • modernizace/sanace - dodávky na klíč
 • přestavby nebytových prostor, úprava vnitřních dispozic dle požadavku včetně
 • zajištění zákonných podmínek
 • odpadové hospodářství
 • koordinace s dodavateli
 • reporting
 • zajištění BOZP a PO včetně pravidelné cvičné evakuace

dotaz

schuzka 

Technická
správa 

Zajištění komplexní péče o technický stav objektu. Odborný přístup a odpovídající technické zázemí zvýší životnost budovy a hodnotu majetku klienta. V rámci technické správy zajišťujeme non-stop havarijní servis.

Administrativní
správa objektu 

Zajištění veškerých služeb spojených s administrativním správou objektu, zastoupení klienta v jednání vůči třetím stranám, vedení administrativy objektu, příprava provozních řádů, ekonomické služby a další.

Finanční správa
management 

Property Management je komplex služeb týkající se administrativy, ekonomiky a technického zajištění spravovaného objektu. Naší prioritou je rozšiřovat služby finanční správy na komplexní služby Facility Managementu.

Další služby
poradenství

V rámci portfolia služeb zákazníkům nabízí naše společnost kompletní audit provozu nemovitosti, konzultace týkající se všech aspektů provozu nemovitosti
a poradenství k provozu nemovitosti.

TESPRANET SERVICES s.r.o.

Adresa:
Plzeňská 1270/97
150 00 Praha 5 Košíře

WEB: www.tsp-servis.cz
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: +420 311 516 239

www.tsp-servis.cz (c) 2012 - Facility management - Správa nemovitostí