Poradenství - Další služby

TESPRANET SERVICES s.r.o. pro své stávající a budoucí klienty zajišťuje

poradenstvi 


Poradenství

 • vypracování provozních rozpočtů
 • konzultace a audity provozních rozpočtů
 • audit / redukce / optimalizace provozních nákladů
 • vyúčtování servisních poplatků
 • vypracování pasportu nemovitosti a nastavení plánu údržby
 • poradenství při převzetí / předání nebytových prostor
 • poradenství při uzavírání - vyjednávání nájemních smluv/konzultace nájemních smluv
 • audit výkonu činnosti správy nemovitosti
 • poradenství pro nastavení vedení agendy nájemců, komunikace s nájemci
 • poradenství pro nastavení kompletní vedení agendy objektů, včetně reklamací, záruk,
  pojistných událostí, pravidelné údržby, revizí a odborných prohlídek


Další služby

 • překladatelská a tlumočnická činnost
 • konzultace, audity, pasportizace objektů
 • realitní činnost
 • inženýring
 • komplexní správa nemovitostí - Property Management
 • poskytování technických služeb
 • realizace staveb

Technická
správa 

Zajištění komplexní péče o technický stav objektu. Odborný přístup a odpovídající technické zázemí zvýší životnost budovy a hodnotu majetku klienta. V rámci technické správy zajišťujeme non-stop havarijní servis.

Administrativní
správa objektu 

Zajištění veškerých služeb spojených s administrativním správou objektu, zastoupení klienta v jednání vůči třetím stranám, vedení administrativy objektu, příprava provozních řádů, ekonomické služby a další.

Finanční správa
management 

Property Management je komplex služeb týkající se administrativy, ekonomiky a technického zajištění spravovaného objektu. Naší prioritou je rozšiřovat služby finanční správy na komplexní služby Facility Managementu.

Další služby
poradenství

V rámci portfolia služeb zákazníkům nabízí naše společnost kompletní audit provozu nemovitosti, konzultace týkající se všech aspektů provozu nemovitosti
a poradenství k provozu nemovitosti.

TESPRANET SERVICES s.r.o.

Adresa:
Plzeňská 1270/97
150 00 Praha 5 Košíře

WEB: www.tsp-servis.cz
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: +420 311 516 239

www.tsp-servis.cz (c) 2012 - Facility management - Správa nemovitostí