Tým TESPRANET

Společnost TESPRANET SERVICES s.r.o. má silné know how založené na mnohaletých zkušenostech v oblasti
správy a údržby nemovitostí.

Společnost TESPRANET SERVICES s.r.o. disponuje týmem kvalifikovaných odborníků, mezi které na první místo řadí vlastní zaměstnance, dále pak prověřené dodavatele, ale i potřebné technické zázemí, které si v průběhu svého působení vybudovala.

Důležitou roli hraje rovněž motivační systém vlastních zaměstnanců.

tym tespranet
Jedním z hlavních cílů společnosti TESPRANET SERVICES s.r.o.je poskytování kvalitního, komplexního a efektivního servisu Správy nemovitostí.

Zaměstnanci společnosti TESPRANET SERVICES s.r.o. se pravidelně zúčastňují školení a seminářů za účelem zvyšování kvalifikace a seznámení se s novými trendy v oblasti Facility managementu, jakož i s novými technologiemi.

 

Technická
správa 

Zajištění komplexní péče o technický stav objektu. Odborný přístup a odpovídající technické zázemí zvýší životnost budovy a hodnotu majetku klienta. V rámci technické správy zajišťujeme non-stop havarijní servis.

Administrativní
správa objektu 

Zajištění veškerých služeb spojených s administrativním správou objektu, zastoupení klienta v jednání vůči třetím stranám, vedení administrativy objektu, příprava provozních řádů, ekonomické služby a další.

Finanční správa
management 

Property Management je komplex služeb týkající se administrativy, ekonomiky a technického zajištění spravovaného objektu. Naší prioritou je rozšiřovat služby finanční správy na komplexní služby Facility Managementu.

Další služby
poradenství

V rámci portfolia služeb zákazníkům nabízí naše společnost kompletní audit provozu nemovitosti, konzultace týkající se všech aspektů provozu nemovitosti
a poradenství k provozu nemovitosti.

TESPRANET SERVICES s.r.o.

Adresa:
Plzeňská 1270/97
150 00 Praha 5 Košíře

WEB: www.tsp-servis.cz
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: +420 311 516 239

www.tsp-servis.cz (c) 2012 - Facility management - Správa nemovitostí